بازیابی کلمه عبور

دکتر بهنام محفوظی رادیولوژیست

دکتر بهنام محفوظی رادیولوژیست

% 20 تخفیف
درصد تخفیف ها

سونوگرافی 15 درصد

رادیوگرافی /   OPG   /  پری اپتیکال  15 درصد

ماموگرافی 15 درصد

سنجش تراکم استخوان 20 درصد

 

شرایط استفاده
روزهای سرویس دهی : همه روزه
پرسش و پاسخ
بدون دیدگاه

اولین نفری باشید که برای این تخفیف دیدگاه مینویسید