بازیابی کلمه عبور

درباره
شرکت عدالت پارسیان مهام پویا
با هدف استقرار نظام عدالت اجتماعی و کاستن هزینه‌های روزمره زندگی ماهیانه‌ی هر خانواده اعم از هزینه‌های دندانپزشکی، پوست، مو، زیبایی، تفریحی، اقامتی و توریستی و هزینه‌های فروشگاهی و... شرکت عدالت پارسیان مهام پویا به شماره ثبت 545866 و شناسه ملی 14008551891 در سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قوه قضائیه به ثبت رسمی رسیده است. موضوعات فعالیت این شرکت که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و این شرکت مجوز فعالیت در آن را دارد عبارتند از:
1. خرید و فروش کارت‌های تخفیف
2. ساماندهی مراکز تخفیف
3. صدور کارت تخفیف برای باشگاه مشتریان
4.راه اندازی شبکه سراسری تخفیف در حوزه های مختلف
5. عقد قرارداد با فروشگاهها و مراکز تجاری و خدماتی جهت دریافت تخفیف به مشتریان
6. اجرا و انجام کلیه سفارشات مراکز دولتی و بخش خصوصی
7. اعطای نمایندگی و شعب مجاز داخلی و خارجی برای توسعه فعالیت‌ها.

http://edalatkart.ir/wp-content/uploads/2020/02/چارت-چاپی-scaled-1057x760.jpg
http://edalatkart.ir/wp-content/uploads/2020/01/siteroz-416x760.jpg